आहा ! गीत भनेको यस्तो हुनु पर्छ । सीता केसीको ‘सैं नाच्यो’